Hopp til innholdet

Årets nasjonale Vareeierundersøkelse er igang

Årets nasjonale vareeierundersøkelsen, den fjerde i rekken, er på vei til nærmere to tusen vareeiere landet rundt. Med den stadig raskere utviklingen i transportsektoren og behovet for betydelige utslippskutt i årene som kommer, er det avgjørende å forstå hva som er det reelle transportbehovet, og hva som påvirker deres logistikkvalg. Bedre samhandling og forståelse av utfordringene er nøkkelen for å lykkes.

Nytt av året er seksjonen vi har kalt «FREMTIDENS LOGISTIKK». Hensikten er å skape en bedre forståelse av hvilke bærekraftsrelaterte krav som stilles, om det gjøres utslippesberegninger, og hvordan disse resultatene benyttes.

Fra tidligere undersøkelser vet vi 8 av 10 vareeiere sier at miljø vil påvirke bedriftens logistikkvalg. Flertallet forteller at leverandører som ikke kan levere bærekraftige løsninger heller ikke er aktuelle partnere. Vareeier etterspør tjenester som gir best effekt på klimamål innenfor gitte økonomiske rammer.

Dette krever omstilling, men er også en mulighet til å revolusjonere våre logistikkvalgene våre. Gjennom å dele kunnskap om felles utfordringer og åpne opp for konstruktiv dialog, kan vi sammen finne løsninger som ikke bare reduserer miljøavtrykket vårt, men også styrker konkurranseevnen og fremtiden til hele bransjen.

ASKO dronen til kai i Moss Havn
Foto: Jørn Askvik

Vi ser frem til gode samtaler med vareeiere fra hele landet, og skape en felles forståelse av hvordan vi møter behovene til fremtidens logistikkløsninger

Vi ser frem til de kommende samtalene med vareeierne fra hele landet. Ved å skape en felles forståelse av behovene og utfordringene knyttet til fremtidens logistikkløsninger, kan vi forme en vei mot en mer bærekraftig og effektiv fremtid. Gjennom samarbeid og dialog kan vi gjøre en forskjell og legge grunnlaget for en transportsektor som ikke bare møter, men også overgår forventningene i møte med morgendagens utfordringer.

Er du en vareeier som ikke har mottatt undersøkelsen? Du finner undersøkelsen her – dine innspill er viktig!