Jørn Askvik

“It´s a wrap” for årets utgave av Innovasjonshub 

Innovasjonshuben I Kristiansand i regi av Norske Havner og Vidsyn/Shortsea Promotion Centre 30 august markerte tre-års jubileum for arrangementet dagen før Havnekonferansen. 60 deltagere fikk høre fra ledende aktører som hver på sin måte påvirker sine bransjer gjennom å utfordre etablerte tankesett. Deltagerene fikk se en live demo som viste hvordan en operatør kontrollerte ulike […]

“It´s a wrap” for årets utgave av Innovasjonshub  Read More »

Jørn Askvik og Tor Arne Borge på brygga i Bergen etter to-dagers tenketank

Bærekraft setter større krav til samarbeid og samhandling

I Mars arrangerte vi i samarbeid med Kystrederiene en to-dagers «tenketank» i Bergen for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann på kysten og til og fra Europa. Hele verdikjeden var representert og vi jobber med oppfølging av flere gode innspill. I samarbeid med Kystrederiene inviterte vi til en to-dagers tenketank på

Bærekraft setter større krav til samarbeid og samhandling Read More »

Jørn Askvik, daglig leder i Vidsyn og Shortsea Promotion Centre

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

Jeg ser frem til å delta på kundeseminaret til Borg Havn og Andersen & Mørch i Fredrikstad torsdag 01 juni for å snakke om «Havnerollen i et godsoverføringsperspektiv», med bakgrunn i resultater fra vareeeierundersøkelsen, utviklingsdrivere og egne erfaringer fra luftfartsbransjen. Behovet er ikke båt, bil eller tog – behovet er forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk.

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv Read More »

Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre, Vidsyn

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

Jeg ser frem til å delta på fagseminar til Norske Havner på Kiel-fergen 18-20 april for å snakke om «Havnerollen i et godsoverføringsperspektiv», med bakgrunn i resultater fra vareeeierundersøkelsen, bransjeperspektiver og luftfart. Vareeierbehovet er ikke lastebæreren men kvaliteter som forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk. Med dette utgangspunktet har vareeieren valgmuligheter knyttet til hvordan løse egen

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv Read More »

Vi bringer sammen…

Seminaret på Transport & Logistikk igår markerte innledningen på Norske Havner sin nasjonale markedskampanje «Vi bringer sammen». Kampanjen som vil kjøres nasjonalt i 2023 har som formål å øke kjennskapen til havnas viktige rolle som effektive knutepunkt for gods. Dette var også tema vi utfordret gårsdagens foredragsholdere med. På scenen sto to havner og en

Vi bringer sammen… Read More »

Fyrtårn

HVORDAN VIL TEKNOLOGI PÅVIRKE TRANSPORTSEKTOREN FREMOVER?

Save the date! 24.08.2022 i Kristiansand. «Effektivitet, bærekraft og innovasjon» hvordan jobbe med innovasjon for å skape effektive, forutsigbare og miljøvennlige logistikkløsninger. Hvis ikke transportformene er effektive er de heller ikke bærekraftige. Nye løsninger vil kreve at vi tenker nytt rundt både hvordan vi opererer og organiserer oss. En sentral utfordring er hvordan vi som

HVORDAN VIL TEKNOLOGI PÅVIRKE TRANSPORTSEKTOREN FREMOVER? Read More »

Miljø er også en kommersiell utfordring

Jeg ser frem til å delta på Norske Havner sitt havnelederforum idag for å snakke om hvordan miljø også er en kommersiell utfordring, lytte til mange av de andre spennende foredragsholderene og ikke minst sosialisere med Havne-Norge igjen. Noen av foredragsholderene som skal holde innlegg på konferansen er: Statssekretær Kristina Hansen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet Partileder

Miljø er også en kommersiell utfordring Read More »