Jørn Askvik

Vi bringer sammen…

Seminaret på Transport & Logistikk igår markerte innledningen på Norske Havner sin nasjonale markedskampanje «Vi bringer sammen». Kampanjen som vil kjøres nasjonalt i 2023 har som formål å øke kjennskapen til havnas viktige rolle som effektive knutepunkt for gods. Dette var også tema vi utfordret gårsdagens foredragsholdere med. På scenen sto to havner og en …

Vi bringer sammen… Les mer »

Fyrtårn

HVORDAN VIL TEKNOLOGI PÅVIRKE TRANSPORTSEKTOREN FREMOVER?

Save the date! 24.08.2022 i Kristiansand. «Effektivitet, bærekraft og innovasjon» hvordan jobbe med innovasjon for å skape effektive, forutsigbare og miljøvennlige logistikkløsninger. Hvis ikke transportformene er effektive er de heller ikke bærekraftige. Nye løsninger vil kreve at vi tenker nytt rundt både hvordan vi opererer og organiserer oss. En sentral utfordring er hvordan vi som …

HVORDAN VIL TEKNOLOGI PÅVIRKE TRANSPORTSEKTOREN FREMOVER? Les mer »

Miljø er også en kommersiell utfordring

Jeg ser frem til å delta på Norske Havner sitt havnelederforum idag for å snakke om hvordan miljø også er en kommersiell utfordring, lytte til mange av de andre spennende foredragsholderene og ikke minst sosialisere med Havne-Norge igjen. Noen av foredragsholderene som skal holde innlegg på konferansen er: Statssekretær Kristina Hansen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet Partileder …

Miljø er også en kommersiell utfordring Les mer »

Planarbeid

Markedsstrategi vs markedsplan

Dette er begreper som veldig ofte brukes om hverandre, men som i praksis har to forskjellige funksjoner. Markedsstrategien beskriver «hvordan» du skal oppfylle målene dine, mens markedsplanen beskriver nøyaktig «hva» som skal gjøres. Markedsstrategien er virksomhetens tilnærming til å oppnå (varige) konkurransefortrinn. Markedsplanen på sin side inneholder de konkrete aktivitetene som gir din virksomhet denne …

Markedsstrategi vs markedsplan Les mer »

Havnerollen i endring – behov for nytenkning?

Vi har gjennom 2021 arrangert møte-serien «Havnerollen i endring – behov for nytenkning?» for å øke kunnskap og forståelse for de trender og krefter som påvirker havnesektoren. Et fremtidsbilde som både inneholder utfordringer og muligheter. Møte-serien ble avsluttet på Transport & Logistikk 26.10. Seansen markerte avslutningen på tre seminarer med fokus på hvilke trender og …

Havnerollen i endring – behov for nytenkning? Les mer »