Hopp til innholdet

Bærekraft setter større krav til samarbeid og samhandling

Jørn Askvik og Tor Arne Borge på brygga i Bergen etter to-dagers tenketank

I Mars arrangerte vi i samarbeid med Kystrederiene en to-dagers «tenketank» i Bergen for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann på kysten og til og fra Europa. Hele verdikjeden var representert og vi jobber med oppfølging av flere gode innspill.

I samarbeid med Kystrederiene inviterte vi til en to-dagers tenketank på Hotel Admiral i Bergen. Konferansen brakte rederier, speditører, havner, vareeiere og myndigheter sammen for å diskutere felles interesser og muligheter i en tid med krav til bærekraftige transportkjeder. Arrangementet trakk 70 deltagere fra hele landet. 

Les hele Artikkelen på Moderne Transport: På tide at konkurrenter også samarbeider

– Jeg gleder meg over at vi fikk samlet så mange dyktige mennesker fra hele bransjen, for å diskutere felles muligheter. Det at så mange aktører er villige til å dele med sin innsikt og sine vurderinger knyttet til hvordan vi griper felles muligheter og styrker fortrinnene til sjøtransport, er et kraftig signal om endringsvilje. Jeg har fått flere henvendelser fra deltagere, om at vi må videreføre og konkretisere erfaringene fra denne konferansen. Vi diskuterer allerede en oppfølging av dette for å ta neste steg, sier Jørn Askvik, daglig leder i Vidsyn/Shortsea Promotion Centre.

Engasjementet under konferansen overrasket meg positivt, to flotte dager med mye åpenhet mellom aktørene

Jørn Askvik, daglig leder i Vidsyn/Shortsea Promotion Centre

Samspill mellom aktørene bidrar til det grønne skiftet

Speditørene er ofte de som bestemmer hvilken transportform og rute godset skal ta. Tellus Logistics påpekte under seminaret i Bergen at ofte vet vareeierene ikke at sjøtransport har vært involvert, når de mottar containeren. Å få speditørene med på laget for bidra til et grønt skifte, kan være kritisk nødvendig. Slik at mest mulig av det gods som kan gå sjøveien, faktisk går sjøveien.