Et uvanlig år for sjøtransport

Til tross for et krevende år i 2020 som en følge av pandemien, registrerer vi en liten økning i godstransporten med lasteskip. Den maritime bransje viser hvor robust den maritime transportkjeden er gjennom opprettholdelse av en tilnærmet normal flyt i godstransport til sjøs.

Oppsummeringen av 2020 synliggjør en liten økning i trafikk med lasteskip, som en følge av åpne havner og en tilnærmet normal flyt i godstransport til sjøs. Samtidig viser trafikktallene, som forventet, en kraftig nedgang i passasjertrafikken på grunn av reduksjon i fergetilbudet til og fra utlandet og bortfall av større cruiseanløp. 

Les også:
760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

Totalt viser Kystverkets trafikktall fra 2020 en samlet nedgang på 5,5 prosent i skipsanløp til norske havner sammenlignet med 2019. Tallene er hentet fra kystdatahuset.no.

2020 var et normalår for godstransport på sjø

I fjor ble det registrert 997 flere anløp med lasteskip (+1,5 prosent vs. 2019), og 334 flere anløp med fiskefartøy (+3,9 prosent vs. 2019).

Utenrikshandelsstatistikken viser at tonnmengdene i norsk utenriks sjøfart var større i fjerde kvartal 2020 enn i fjerde kvartal 2019. Det var også mindre svingninger i 2020 enn i 2019. 2020 var altså et normalår for godstransport på sjø.
Seniorrådgiver Thorkel Askildsen i Kystverket.

I første halvår var det kun flere anløp med lasteskip i mars måned, mens det har vært en økning hver måned i andre halvår. Størst økning blant lasteskip var det i oktober og desember 2020, med rundt 500 flere anløp per måned, en økning på ni prosent.

En kraftig nedgang i cruiseanløp

Mens godstransporten opplevde minimale endringer var nedgangen i antall anløp med cruiseskip på hele 83 prosent, fra 2889 anløp i 2019 til 494 i 2020. Nedgangen i antall passasjerer på disse cruiseskipene var imidlertid på hele 97 prosent, fra 4,1 millioner passasjerer i 2019 til rundt 120 000 passasjerer i 2020. Dette skyldes at en stor andel av cruisene i løpet av sommeren 2020 var med små cruiseskip. I dette tallet er ikke anløp med hurtigruteskip i fast rute tatt med.

Vi håper selvsagt på en normalisering utover året, men særlig for cruisetrafikken har vi lagt inn i våre prognoser at også 2021 blir et svært uvanlig år med vesentlig lavere trafikk enn vi er vant til i norske fjorder. Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket

Trafikknedgangen i 2020 er dominert av passasjerskip, som fikk en reduksjon på 56 prosent eller 6025 færre anløp. Juni 2020 ble hardest rammet av pandemien med en nedgang på 12,7 prosent, tilsvarende 1439 færre anløp, hvorav 1119 av disse var anløp med passasjerskip. 

Kystverket har tilpasset tjenester

Koronapandemien har utfordret sjøtransporten og Kystverket på en rekke områder. I 2020 gjennomførte Kystverket færre losoppdrag, ga færre dispensasjoner og registrerte færre seilaser med farledsbevis enn i 2019. Den lospliktige trafikken var i 2020 7,1 prosent lavere enn i 2019, med 8567 færre seilaser. 

‒ Som en kritisk samfunnsfunksjon er det viktig at sjøtransporten blir så lite påvirket som mulig. Alle Kystverkets kritiske funksjoner har vært operative gjennom hele pandemien, inkludert sjøtrafikksentraltjenesten og lostjenesten, opplyser Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.