Hopp til innholdet

Grønn omstilling møter blå logistikk når Arendal Havn inviterer til Business HUB 14.02

Norges ambisjon om bærekraftig fremtid ligger i ambisjonen om 55% i 2030. Dette er ikke bare et tall, det er en utfordring som krever kollektiv handling på nasjonalt, bedrifts- og personlig nivå. Arendal Havn inviterer deg til å være en del av denne transformative reisen. Bli med oss i Eydehavn den 14. februar for å utforske mulighetene som ligger foran oss.

Siden 1990 har Norge tatt viktige skritt mot en mer bærekraftig fremtid ved å redusere klimagassutslippene med 4,7%., med kun syv år igjen for å kutte de resterende 50,3%. er dette en utfordring som krever nytenkning på alle områder i samfunnet, også næringstransport.

Arendal Havn inviterer deg til å være en del av denne transformative reisen. Bli med oss i Eydehavn den 14. februar for å utforske mulighetene som ligger foran oss. Dette er en unik sjanse for næringslivet å engasjere seg, knytte bånd med sentrale aktører og bidra til utviklingen av fremtidens transportløsninger.

Bærekraftsreisen handler i stor grad om å bruke mindre energi enn det vi gjør idag. Ifølge analyser gjort av Grønt Skipsfartsprogram så er sjøveien 3x så energieffektiv pr tonn sammenlignet med veibasert logistikk, som igjen gir utslippsreduksjoner i størrelsesorden 60%-80% . Dette gjør sjøveien til en bærekraftsmulighet som flere bedrifter definitivt bør vurdere frem mot 2030.

Business HUB 14.02.24

Programmet starter i Arendal Havn, Eydehavn kl 13:00 på onsdag 14.02. Her vil aktuelle næringslivsaktører dele sine erfaringer med sjøveien som logistikkform, hvorfor de vurderer å flytte mer gods sjøveien, og samarbeidet med Arendal Havn.

Vi får høre fra: Morrow Batterier, Bergene Holm, GC Rieber og Frantzefoss.

Samskip og CMA CGM, sammen med Rhenus Logistics deler sine erfaringer med Morrow operasjonen, og hva som skal til for at regionalt næringsliv skal få kortreist og bærekraftig tilgang til det europeiske og norske nettverket.

Om Arendal Havn

Med en historie tilbake til 1528, har Arendal Havn opplevd en årlig økning i havnevolum på nærmere 25 prosent de siste åtte årene. Og vekstbanen fortsetter…

Med minimal deviasjon fra den primære fraktkanalen er havnen strategisk plassert for å gi regionalt næringsliv sømløs tilgang til det europeiske markedet.

Første Containerskip fra Samskip i Arendal Havn, Foto: Media Service AS

Havnen fungerer som en viktig inngangsport mellom den voksende batterikysten i Norge og Europa, og havnens førsteklasses beliggenhet viste seg å være avgjørende for å lykkes med å etablere Morrow i regionen. Morrow representerer på mange måter startskuddet for videre vekst i effektiv og bærekraftig transport for Arendal regionen.

Ta kontakt med Rune Hvass, Havnesjef i Arendal Havn for nærmere informasjon om Business HUB 14.02 og hvilke muligheter som finnes i Eydehavn.

Mail: Rune.Hvass@arendalhavn.no