Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre, Vidsyn

Jeg ser frem til å delta på fagseminar til Norske Havner på Kiel-fergen 18-20 april for å snakke om «Havnerollen i et godsoverføringsperspektiv», med bakgrunn i resultater fra vareeeierundersøkelsen, bransjeperspektiver og luftfart.

Vareeierbehovet er ikke lastebæreren men kvaliteter som forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk. Med dette utgangspunktet har vareeieren valgmuligheter knyttet til hvordan løse egen logistikk på best mulig måte. Mer gods fra vei til sjø handler derfor om å kapre kunder vi ikke har, kunder som får dekket logistikkbehovet fra veitransport.

I foredraget vil vi se nærmere på Havnerollen i dette arbeidet sett i lys av veivalg gjort i luftfart, og ikke minst bærekraftsutfordringen.  Jeg vil få frem havnerollen som en viktig del av løsningen på for å gjøre sjøveien til en større del verdikjeden.

Gleder meg til å møte dere ombord!

Om Norske Havner

Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet.