Havnerollen i endring – behov for nytenkning?

Vi har gjennom 2021 arrangert møte-serien «Havnerollen i endring – behov for nytenkning?» for å øke kunnskap og forståelse for de trender og krefter som påvirker havnesektoren. Et fremtidsbilde som både inneholder utfordringer og muligheter.

Møte-serien ble avsluttet på Transport & Logistikk 26.10. Seansen markerte avslutningen på tre seminarer med fokus på hvilke trender og drivkrefter som påvirker rollen, og hvordan havnene må ta inn over seg disse endringene for å bli blant Europas vekstmotorer.

Havnerollen i endring – Transport & Logistikk edition

Konkret og tydelig

Foredragsholdere fra Drammen Havn, Oslo Havn og Karmsund Havn var å beskrive sin havns posisjon som gods- og verdiskapningspunkt i 2030 og hvilke fokusområder havnen måtte levere på for å nå denne posisjonen. Samtlige foredragsholdere leverte et presist og godt bilde av hvordan de som organisasjon planmessig jobbet for å levere på sin egen strategi.

En strategiplan trenger ikke å være en lang avhandling, men den må være gjennomtenkt og konkret. Foredragsholderene bidro til å konkretisere, spesifisere og kommunisere egen strategi på en måte som gjorde dette relevant for deltagerene.

Stor takk til dere som deltok, og til våre dyktige foredragsholdere for flotte bidrag og tydelige og gode stemmer i paneldebatten. Dette er bidrag som skaper god kompetanseoverføring.

Nysgjerrig på hvordan Vidsyn kan  bidrar til å konkretisere, spesifisere og operasjonalisere strategien til din bedrift, og gjøre strategi- og markedsplan til et levende styringsdokumenter? Kontakt oss.