Hopp til innholdet

Hev blikket og se fremover

Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre, Vidsyn

Jeg ser frem til å delta på Norske Havner sitt fagseminar i Trondheim i september for å snakke om hvordan flytte gods fra vei til sjø, med bakgrunn i resultater fra den nasjonale vareeeierundersøkelsen og egne erfaringer fra å jobbe med å etablere selskaper i nye markeder.

Vi er alle til for noen – hvis ikke vår bedrift har etablert et eget marked, så har vi konkurrenter. Konkurrenter som tilbyr tilsvarende løsninger. Utfordringen med å flytte gods fra vei til sjø handler derfor i all vesentlighet om å kapre kunder vi ikke har. Kunder som allerede får dekket sitt behov med tilsvarende løsninger. 

Vi vet også at kundene som benytter vei er godt fornøyd med de transportløsningene de har. Fornøyde kunder vurderer endring som en operasjonell risiko – “Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får”

Det eksisterer dermed et underliggende Motivasjonsgap  mellom vår motivasjon for å flytte gods og kundens motivasjon for å søke alternativer. i foredraget vil jeg belyse noen av utfordringene, belyse noen prosjekter som representerer best practice i arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø og gi anbefalinger for å styrke markedsarbeidet i næringen.

Gleder meg til å møte dere i Trondheim.

Om Norske Havner

Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet.