Hva er viktig for vareeieren?

Jeg ser frem til å moderere webinaret for Norske Havner imorgen med tema «Hva er viktig for vareeieren?». Målsettingen er å skape økt forståelse for hva som skaper gode kundeopplevelser.

Webinaret er del en av to i regi av Fagnettverket for rammevilkår og godsoverføring i Norske Havner. Gjennomgangstema for møtene er marked. På møte i mars er fokus på vareeierne «Hva som er viktige faktorer i valg av transport». På april møte kommer rederier på besøk og tema for møte er «Hvordan kan vi samarbeide for å lykkes med godsoverføring». Møtene arrangeres i samarbeid mellom Vidsyn Consulting og interesseorganisasjonen NorskeHavner.

Jørn Askvik fra Vidsyn Consulting skal moderere programmet med fokus på vareeeiers behov. -Vi er så heldig å få besøk av tre vareeiere som deler sine erfaringer rundt logistikk. Det er innkjøpsdirektør i Scandza, Lars Lundamo, Logistikksjef i Sjör ,Truls Ramsli og Logistikksjef i Nutrimar, Ingvild Nygård, sier Askvik

Hva er rollen til fagnettverkene i Norske Havner

Fagnettverkene i Norske Havner skaper møteplasser for nøkkelpersoner i Havne-Norge innen sine fagområder. Dette bidrar til at unik havnekompetanse deles og utvikles i fellesskap.

Fagnettverkene i Norske Havner spiller en viktig rolle i å samle og utvikle den viktige kompetansen som finnes i hver enkelt havn i Havne-Norge. De setter agendaen innen sine fagområder, de bidrar med faglige vurderinger til administrasjonens arbeid og de spiller inne egne saker og prosjekter til organisasjonen.

De bidrar også med å skape møteplasser for nøkkelpersoner i Havne-Norge innen sine fagområder for å bidra til at unik havnekompetanse deles og utvikles i felleskap