Hva gjør vi

Verden er i stadig endring. Vi lever i en tid med usikkerhet knyttet til fremtidige krav og forventninger. I Vidsyn er vi opptatt av linken mellom usikkerhet og muligheter. Måter vi kan utnytte førstnevnte til å identifisere og realisere sistnevnte.

Gjennom rollen som leder for Shortsea Promotion Centre har vi tilgang til nettverk og kunnskap fra maritim næring I Norge og Europa. Den kontinuerlige kundedialogen gir oss innsikt i markedsbehov og utfordringer.

Prefix

Rådgivning

Strategi og forretningsutvikling
Markedsplanlegging
Kommunikasjonsplan

Prefix

Kommunikasjon

Innholdsproduksjon
Sterke Presentasjoner
Effektive møteplasser

Prefix

Nettverk

Myndighetskontakt
Bransje- og kundenettverk
Nasjonalt media

Rådgivning

Strategi og forretningsutvikling

Strategiutvikling handler om å velge retning, og danner grunnlaget for å realisere bedriftens konkurransefortrinn. Vi bidrar til strategiske veikart som danner grunnlag for å realisere ønsket posisjon.

Markedsplanlegging

Markedsstrategien er fyrtårnet som fokuserer markedsarbeidet på det store bildet. Markedsplanen er veikartet, en klar og tydelig plan for gjennomføringen av strategien. Formålet er å øke salg, sikre at markedføring og salg er på linje, og styrke merkevaren

Kommunikasjonsplan

Dagens verden er preget av mye støy. Vi får lite tid til å kommunisere budskapet vårt og dermed få. sjanser til å etterlate et intrykk av hvem vi er og hvorfor du skal lytte til oss. Vi bombarderes med informasjon og inntrykk. Nøkkelen er å kommunisere med utgangspunkt i kundebehovet og ikke i produktene.

Kommunikasjon

Innholdsproduksjon

Godt innhold skaper engasjement og gjennomslag. Vi bistår deg med produksjon av fagartikler, kronikker, og pressemeldinger tilpasset ditt marked.

Skarpe presentasjoner

Skarpe presentasjoner skaper synlighet, forsterker egen og bedriftens merkevare.
Vi har lang erfaring som foredragsholdere og hjelper deg i hele prosessen fra strukturering av innhold til gjennomføring.