Hvordan flytte gods fra land til sjø

Blå container mot blå bakgrunn

Det har lenge vært et uttalt mål å flytte mer gods fra vei til sjø. En overføring av gods fra vei til sjø reduserer klimautslippene vesentlig. Dette var tema på Norges rederiforbund sitt seminar 03.02.21 som dekket tema sett fra politisk-, kunde- og bransjehold.

Vidsyn Consulting v/ Jørn Askvik, som driver Shortsea Promotion Centre, er veldig glad for anledningen vi fikk til å dele synspunkter på tema basert det arbeidet vi gjør med å flytte gods fra vei til sjø. Bakgrunnen for vårt innlegg var innsikt i vareeier behov for å utløse mer gods over på sjø.

Hvor ligger utfordringen med å flytte gods fra vei til sjø?

I Shortsea Promotion Centre har vi definert utfordringen ut fra følgende utgangspunkt:

Alle bedrifter er til for noen (kunder) – hvis vi ikke din bedrift har etablert et eget marked så har dere konkurrenter som tilbyr tilsvarende løsninger – i dette tilfelle vei. 

Utfordringen med å flytte gods fra vei til sjø handler derfor i all vesentlighet om å kapre kunder vi ikke har. Kunder som allerede får dekket sitt behov med tilsvarende løsninger (vei, bane, fly). 

Vi vet at kundene som benytter vei er godt fornøyd med de transportløsningene de har. Generelt basis kan vi si at fornøyde kunder vurderer endring som en operasjonell risiko

Det eksisterer dermed et underliggende motivasjonsgap mellom vår ambisjon for å flytte gods og kundens motivasjon for å søke alternativer. 

Innsikt i kundebehov

Årlig gjennomfører vi en nasjonal vareeierundersøkelse, med fokus på kunnnskap om vareeiers behov, oppfatninger, barrierer mot overføring. Funn fra denne undersøkelsen danner utgangspunktet for vårt arbeid med å bistå i maritim næring med hvordan flytte gods fra vei til sjø.

Er du nysgjerrig på hvilke observasjoner vi har gjort oss? Ta kontakt på jorn@vidsynconsulting.no for mer informasjon.