Hopp til innholdet

“It´s a wrap” for årets utgave av Innovasjonshub 

Innovasjonshuben I Kristiansand i regi av Norske Havner og Vidsyn/Shortsea Promotion Centre 30 august markerte tre-års jubileum for arrangementet dagen før Havnekonferansen. 60 deltagere fikk høre fra ledende aktører som hver på sin måte påvirker sine bransjer gjennom å utfordre etablerte tankesett. Deltagerene fikk se en live demo som viste hvordan en operatør kontrollerte ulike maskiner på tvers av lokasjon, fra en sentralisert kontrollenhet – Fremtiden er nå!

Innovasjonshub skal være en arena for deling av innovative løsninger, fra ulike bransjer, som utfordrer tenkningen om fremtidens transport. Vi samler aktører som påvirker sine bransjer gjennom å utfordre etablerte tankesett.

Det var veldig hyggelig at årets utgave også markerte tre-års jubileum for arrangementet som går av stabelen dagen før Havnekonferansen, og som i år endret navn til Innovasjonshub. 

Målsettingen med arrangementet har forblitt uendret, i alle tre år.  Å skape en arena som utfordrer tenkningen om fremtidens transport gjennom å samle aktører som påvirker sine bransjer gjennom å utfordre etablerte tankesett.

Årets innledere var Andreas Kollby Aks fra Widerøe Zero og Knut Kristvang fra Norges Fotballforbund og de leverte to innlegg som fikk salen både engasjert og involvert. Flere gode innspill for videre utvikling. 

Programmet

Foredragsholderene på Innovasjonshub 23

Andreas Kollby Aks fra Widerøe Zero innledet med å presentere hvordan Widerøe jobber med fremtidens mobilitetsløsninger sett både fra et kunde- og et mer teknisk perspektiv. Tydelige og sammefallende utfordringer knyttet til hvordan man møter bærekraftsutfordringene samtidig som man skal skape fremtidige konsepter i tråd med fremtidig kundebehov hadde mange klare fellestrekk inn mot maritim bransje.

Knut Kristvang fra Norges Fotballforbund fulgte opp med en presentasjon knyttet til innføringen av VAR (Video Assistant Referee). Presentasjonen tok for seg bakgrunn for hvorfor VAR ble besluttet innført, sentral organisering, og berørte på en god måte endringsutfordringen som oppstår ved å implementere nye løsninger, en problemstilling som er høyst relevant for den maritime næring og for arbeidet med bærekraft.

Etter en forrykende innledning som utfordret deltagerene tenkning rundt hva dette betyr for min bedrift, var rammen satt for resten av et innholdsrikt program.

Vi fortsatte med en presentasjon av Ketil O. Paulsen i Kongsberg Maritime som delte erfaringer fra SEAMLESS prosjektet som med utgangspunkt i den forestående flyttingen av Bergen havn brukte Use-Caset “Bergen” for å gi oss et innblikk i EU prosjektet SEAMLESS og stille spørsmålet; Hva betyr denne utviklingen for norsk maritim infrastruktur generelt og havner spesielt?

Fra SEAMLESS-prosjektet i Bergen gikk vi videre til Øystein Høsteland Sundby som delte sine erfaringer fra Moss Havn sitt arbeid med å utvikle og definere fremtidige partnerskap med ny Havneoperatør, Øystein  utfordret salen på hvordan få til gode,langsiktige og funksjonelle operatørkontrakter i en fremtid full av endring?​

Fra Moss Havn gikk programmet videre til Torbjørn Engedal fra teknologileverandøren VOCA. Torbjørn delte utviklingsreisen som startet med utgangspunkt i en lunsjprat med BP Norge i 2009, fram til utviklingen av en teknologi som idag bidrar til at offshore næringen endrer hvordan logistikk og lasthåndtering skal håndteres offshore. Med bakgrunn i denne reisen delte Torbjørn sine tanker om hvordan lignende løsninger kan innlemmes i havneoperasjoner.

Nestemann i programmet var Havnedirektør i Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard,  han delte med oss hvordan havnerollen endres fra å være en ren infrastruktur leverandør til å bli en industriell plattform. Han delte erfaringer fra hvordan Hirtshals arbeider strategisk med både å sikre løpende drift og samtidig sikre utvikling av havnen, bl.a. gjennom etableringen av Greenport North.

Christian Rikardson fra Tromsø Havn delte med oss etableringen av prosjektet Havinor som tar sikte på å gjøre arbeidshverdagen enklere for operasjonelt personnel og lettere innsikt til kundene. Et prosjekt som flere vil kunne dra nytte av i sin operasjon.

Live demo: En operatør, flere maskiner, på tvers av lokasjoner

Siste foredragsholder, Christoffer Jørgenvåg er Gründer og daglig leder av Hive Autonomy. Han etablerte sitt første selskap i en alder av 23 år, og har en sterk track rekord for å bygge selskaper. Hive jobber idag med autonomi konsepter sammen med bl.a SeaFront, Asko, Yara og Moss Havn.

Christoffer delte innsikt og erfaringer fra arbeidet med å effektivisere operasjonene til de forskjellige kundene.  Etter å ha presentert erfaringer fra de enkelte prosjektene demonstrerte Hive Autonomy direkte fra scenen teknologi som kan utgjøre en sentral brikke i fremtidens havneoperasjoner.

Demonstrasjonen introduserte ny banebrytende utvikling innen autonomi-assisterte operasjoner. Hvor en operatør først opererte en gaffeltruck i Kristiansand Havn, før de koblet seg til en snile som sto klar til arbeid ved bedriftens lokaler i Sørlandsparken. Demonstrasjonen illustrerte i all sin enkelhet hvordan en operatør vil kunne kontrollere flere ulike maskiner på tvers av lokasjon, fra en sentralisert kontrollenhet.

Hive Autonomy kontrollenhet, klar for live-demo

Vi takker foredragsholderene som delte sine erfaringer knyttet til utvikling og til deltagerene som aktivt bidro til å gjøre dette til en arena som utfordrer tenkningen rundt fremtidens transportløsninger.

Vi er allerede igang med neste års program og kan friste med to vareeiere, en havn og et rederi som alle jobber bevisst med utvikling av fremtidens transportløsninger. Tradisjonen tro vil vi også ha to keynote speakers fra andre bransjer som utfordrer etablerte tankesett.

Marker datoen for neste års Innovasjonshub, Onsdag 21nde august 2024