Miljø er også en kommersiell utfordring

Jeg ser frem til å delta på Norske Havner sitt havnelederforum idag for å snakke om hvordan miljø også er en kommersiell utfordring, lytte til mange av de andre spennende foredragsholderene og ikke minst sosialisere med Havne-Norge igjen.

Noen av foredragsholderene som skal holde innlegg på konferansen er:

  • Statssekretær Kristina Hansen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet
  • Partileder og tidligere statsminister Erna Solberg (H)
  • Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1

Vi ser frem til å samle Havne-Norge til en konferanse der vi skal høre mange spennende innlegg, skape debatt og sette agendaen.
Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Miljø er også en kommersiell utfordring

Foredraget til Jørn Askvik baserer seg på de markedsanalysene som er gjennomført de siste to årene, samt et 30-talls oppfølgingsintervjuer som viser at miljø er steg nr 3 i kundens beslutningsprosess. Utfordringen for maritim næring er at miljø kommuniseres som en isolert egenskap, med fokus på faglig og teknisk terminologi som gjør det komplisert for mottager å forstå.

Rent tabloid kan vi si at du vinner anbudet hvis du presenterer en mer miljøvennlig løsning enn konkurrenten, men du vinner ikke anbudet bare på grunn av miljø.
Jørn Askvik, Daglig leder i Vidsyn Consulting og Shortsea Promotion Centre

Vil du vite mer om hvordan markedet forholder seg til miljøutfordringen, hva som er utfordringen i kommunikasjon og hvordan gjøre en forskjell ? Ta kontakt med oss på jorn@vidsynconsulting.no