Ny transportrute mellom Polen, Sverige og Vest-Norge

Sea-Cargo starter opp ny ukentlig transportrute mellom Polen, Sverige og Vest-Norge. Ruten er en del av en total omlegging med nye transportruter, dobling av kapasitet og en helt ny flåte tilpasset et moderne og fremtidsrettet transportsystem.

Med oppstart av ny ukentlig transportrute for rullegående last mellom Polen, Sverige og Vest-Norge, øker Sea-Cargo sitt transport nettverk i Nord Europa. Ruten kobles opp mot de allerede eksisterende linjene mellom Norge og Rotterdam, i tillegg til destinasjonene Esbjerg i Danmark og Immingham og Aberdeen i Storbritannia. De nye havnene i ruten er Swinoujscie, Gøteborg og Lysekil med destinasjonene i Norge: Stavanger, Haugesund, Bergen og Ålesund.

«Å kunne inkludere transportrute mot øst har vært et viktig strategisk steg for Sea-Cargo. Markedet i Øst-Europa er stort og Norge er svært knyttet opp til dette. Dessverre går i dag veldig mye landeveien, men vi skal med dette være med på å snu denne stadig negative utviklingen.»
Ole Sævild, Administrerende Direktør i Sea-Cargo

SC Connector reduserer CO2 -utslipp med 25 prosent

Foto: Sea-Cargo

Ukentlig transport kapasitet mellom Vest-Norge, Sverige og Polen

Med basis i industrilaster sydgående tilfører Sea-Cargo stor kapasitet også til annet gods. Med hovedfokus på rullegående last, såkalt roro, er den nye ruten unik og enestående mellom Vest- Norge, Sverige og Polen. Ruten betjenes av et Ro-Ro skip med en kapasitet på over 100 semitrailere i hver retning, hver uke – men også med kapasitet for annen last. I tillegg til alt av gods som trailere, busser, gravemaskiner, bobiler etc., tilbyr vi også transport av containere/ frysecontainere og palletert last.

Næringslivet vil få en ny, effektiv og bærekraftig transportløsning til og fra viktige markeder.
Daglig leder for Sea-Cargo Agencies Stavanger AS, Eivind Bergland

Fra distriktsruter til transport korridorer

Den nye transportruten kommer på toppen av en større flåte- og rutefornying. Sea-Cargo har allerede introdusert tre større roro skip med en kapasitet på 140 trailere hver – dette representerer en kapasitetsøkning på over 100% mellom Vest-Norge, Rotterdam og Immingham.

Barcelona flytter nærmere Vestlandet

«Vi går fra ruter med små skip med begrenset kapasitet og frekvens, til etablering av store transportkorridorer. Vi er meget stolt over denne utviklingen og er glad for å kunne tilby dette til markedet i et allerede godt veletablert rutesystem. Fra vår oppstart i 2001, har veksten vært stor, men dette blir en ny milepæl i vår fantastiske historie»
Ole Sævild, Administrerende Direktør i Sea-Cargo

Reduserer CO2 utslipp med 25%

Denne uken vil Sea-Cargo sitt roro skip SC Connector returnere fra et større ombyggingsprosjekt. Med to store innovative rotorseil installert på dekk, vil skipet kunne seile mellom havnene.

SC Connector Sea-Cargo Illustrasjon

«Under gode vindforhold vil skipet kunne seile uten bruk av hovedmotor. Vi tar i bruk tilgjengelig fornybar energi og benytter dette til direkte fremdrift. I en hybridversjon sammen med hovedmotor, forventer vi å redusere drivstoff forbruk og CO2-utslipp med 25% gjennom året», sier en stolt Ole Sævild.