Hopp til innholdet

Nyheter

Business HUB i Larvik – et hav av muligheter!

Torsdag 06 juni samlet Business HUB i Larvik 117 deltagere fra det regionale næringslivet til et inspirerende og engasjerende møte. Her ble erfaringer delt, ny innsikt skapt, og muligheter innen intermodal sjøbasert transport utforsket. Kort oppsummert, intermodal sjøtransport tilbyr et hav av muligheter!

Hva er kortreist sjøtransport?

Velkommen til en dag fylt med innovasjon, samarbeid og teknologi hvor målet er å gi deg innsikt i kortreist sjøtransport, for å skape effektiv og bærekraftig logistikk. Jeg ser frem til å modere Business HUB i Larvik Havn KF 06. Juni sammen med Beate Palmgren . Gleder meg til en dag fylt med samhandling, ny… Les mer »Hva er kortreist sjøtransport?

Årets nasjonale Vareeierundersøkelse er igang

Årets nasjonale vareeierundersøkelsen, den fjerde i rekken, er på vei til nærmere to tusen vareeiere landet rundt. Med den stadig raskere utviklingen i transportsektoren og behovet for betydelige utslippskutt i årene som kommer, er det avgjørende å forstå hva som er det reelle transportbehovet, og hva som påvirker deres logistikkvalg. Bedre samhandling og forståelse av… Les mer »Årets nasjonale Vareeierundersøkelse er igang

Oversiktsbilde Larvik havn, containeroperasjon

Larvik havn inviterer til Business HUB torsdag 6. juni 2024

Norges ambisjon om bærekraftig fremtid ligger i ambisjonen om 55% i 2030. Dette er ikke bare et tall, det er en utfordring som krever kollektiv handling på nasjonalt, bedrifts- og personlig nivå. Larvik havn inviterer deg til å være en del av denne transformative reisen. Bli med oss til Larvik den 06 juni for å… Les mer »Larvik havn inviterer til Business HUB torsdag 6. juni 2024

Sustainability HUB24 - Skandinavisk konferanse i København i regi av Vidsyn og Norske Havner

Skandinavisk fokus på bærekraftig transport i København 23 mai

83% av næringslivet oppgir at bærekraft vil påvirke bedriftens logistikkvalg. Hvordan tilpasser maritim næring seg møte med klimaendringer, strammere lovgivning, og endret kunde-/forbrukeradferd? Hvordan kan industrien endre seg for å forbli konkurransedyktig også i fremtiden. Vi har utfordret sentrale aktører i hele verdikjeden om å dele sine synspunkter på fremtiden. Sustainability HUB24 arrangeres av Shortsea… Les mer »Skandinavisk fokus på bærekraftig transport i København 23 mai

Grønn omstilling møter blå logistikk når Arendal Havn inviterer til Business HUB 14.02

Norges ambisjon om bærekraftig fremtid ligger i ambisjonen om 55% i 2030. Dette er ikke bare et tall, det er en utfordring som krever kollektiv handling på nasjonalt, bedrifts- og personlig nivå. Arendal Havn inviterer deg til å være en del av denne transformative reisen. Bli med oss i Eydehavn den 14. februar for å… Les mer »Grønn omstilling møter blå logistikk når Arendal Havn inviterer til Business HUB 14.02

“It´s a wrap” for årets utgave av Innovasjonshub 

Innovasjonshuben I Kristiansand i regi av Norske Havner og Vidsyn/Shortsea Promotion Centre 30 august markerte tre-års jubileum for arrangementet dagen før Havnekonferansen. 60 deltagere fikk høre fra ledende aktører som hver på sin måte påvirker sine bransjer gjennom å utfordre etablerte tankesett. Deltagerene fikk se en live demo som viste hvordan en operatør kontrollerte ulike… Les mer »“It´s a wrap” for årets utgave av Innovasjonshub 

Jørn Askvik og Tor Arne Borge på brygga i Bergen etter to-dagers tenketank

Bærekraft setter større krav til samarbeid og samhandling

I Mars arrangerte vi i samarbeid med Kystrederiene en to-dagers «tenketank» i Bergen for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann på kysten og til og fra Europa. Hele verdikjeden var representert og vi jobber med oppfølging av flere gode innspill. I samarbeid med Kystrederiene inviterte vi til en to-dagers tenketank på… Les mer »Bærekraft setter større krav til samarbeid og samhandling

Jørn Askvik, daglig leder i Vidsyn og Shortsea Promotion Centre

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

Jeg ser frem til å delta på kundeseminaret til Borg Havn og Andersen & Mørch i Fredrikstad torsdag 01 juni for å snakke om «Havnerollen i et godsoverføringsperspektiv», med bakgrunn i resultater fra vareeeierundersøkelsen, utviklingsdrivere og egne erfaringer fra luftfartsbransjen. Behovet er ikke båt, bil eller tog – behovet er forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk.… Les mer »Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre, Vidsyn

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

Jeg ser frem til å delta på fagseminar til Norske Havner på Kiel-fergen 18-20 april for å snakke om «Havnerollen i et godsoverføringsperspektiv», med bakgrunn i resultater fra vareeeierundersøkelsen, bransjeperspektiver og luftfart. Vareeierbehovet er ikke lastebæreren men kvaliteter som forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk. Med dette utgangspunktet har vareeieren valgmuligheter knyttet til hvordan løse egen… Les mer »Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv