Hopp til innholdet

Vidsyn

Fra strategi til handling. Vidsyn hjelper deg med å finne den røde tråden i budskapet ditt. Vi skaper visjoner og omdanner disse til virkelighet, i tett samarbeid med våre kunder. Siden 2018 har vi vært på en spennende reise med å forme strategier, transformere kommunikasjon og drive forretningsutvikling til nye høyder, spesielt innenfor maritim næring. Ved å dele våre erfaringer fra å jobbe med markedsutvikling i Norge og utlandet bidrar Vidsyn positivt til våre kunders utvikling.

Vidsyn ble etablert i 2018 av Jørn Askvik. Jørn har over 10 års ledererfaring fra forretningsutvikling og økonomi fra luftfart-, telecom- og logistikkbransjen.

Via erfaring fra å ta et lite teknologi-selskap ut i det europeiske luftfartsmarkedet har Jørn erfart det mange selskaper opplever; at en god teknisk løsning er ikke nok for å få innpass i konkurranseutsatte markeder. Det er viktig å hjelpe kunden i dette og vise at vi forstår deres behov gjennom å hjelpe dem med hvordan de kommuniserer og presenterer seg.

Jørn har siden 2019 innehatt rollen som daglig leder i Shortsea Promotion Centre (SPC). SPC er et samarbeidsprosjekt mellom Norske myndigheter og Maritim Næring for å videreutvikle Nærskipsfarten for å sikre Norsk næringsliv tilgang på effektiv og bærekraftig logistikk.

Vidsyn har et aktivt nettverk av samarbeidspartnere på tvers av mange bransjer, som rådgivning, jus, filmproduksjon, nettutvikling og design. Sammen kan vi identifisere aktører og muligheter som skaper verdier for alle parter.

Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre, Vidsyn

Få frem budskapet!

I Vidsyn er vi glødende opptatt av hvordan vi best mulig når frem med budskapet vårt. Vi har lang erfaring med å arrangerere konferanser, og holde foredrag, og har etterhvert skaffet oss god innsikt i hva som kreves for å levere budskap som skaper ettertanke.

Våre kunder

Selskaper vi jobber med