«Se helheten i størst mulig grad»

norrønt: víðsýnn

Om Vidsyn

Vidsyn ble etablert i 2018 av Jørn Askvik. Vidsyn er et rådgivningsselskap som leverer tjenester innen strategi, kommunikasjon og forretningsutvikling.

Jørn har over 10 års lederfaring fra forretningsutvikling og Økonomi fra luftfart-, telecom- og logistikkbransjen. Ved å dele våre erfaringer fra å jobbe med markedsutvikling i Norge og Utlandet bidrar Vidsyn positivt til våre kunders utvikling.

Med bakgrunn i erfaring fra å ta et lite teknologi-selskap ut i det europeiske luftfartsmarkedet har Jørn erfart det mange selskaper opplever, en god teknisk løsning er ikke nok for å få tilpass i konkurranseutsatte markeder, vi er nødt til hjelpe kunden med å finne oss og vise at vi forstår deres behov gjennom hvordan vi kommuniserer og presenterer oss.  

Vidsyn har siden 2019 innehatt rollen som daglig leder i Shortsea Promotion Centre (SPC). SPC er et samarbeidsprosjekt mellom Norske myndigheter og Maritim Næring for å videreutvikle Nærskipsfarten for å sikre Norsk næringsliv tilgang på effektiv og bærekraftig logistikk.

Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre, Vidsyn

Få frem budskapet!

I Vidsyn er vi glødende opptatt av hvordan vi best mulig når frem med budskapet vårt. Vi har lang erfaring med å arrangerere konferanser, og holde foredrag, og har etterhvert skaffet oss god innsikt i hva som kreves for å levere budskap som skaper ettertanke.

Våre kunder

Selskaper vi jobber med