«se helheten i størst mulig grad»

norrønt: víðsýnn

Om Vidsyn

I Vidsyn er vi opptatt av en helhetlig tilnærming til utvikling. Det starter med en klar forståelse av hvem er vi til for? Hvilket behov dekker vi, hva er det vi tilbyr, og hvorfor velger kunden akkurat oss?

Kunden kjøper i svært liten grad en teknisk spesifikasjon, de kjøper tilliten til at din bedrift best på å forstå deres situasjon.

Vidsyn ble etablert i 2018 av Jørn Askvik. Erfaringene fra å jobbe i kryssfunksjonelle team og inspirert av å jobbe med prosjekter som krever at teamet tenker utenfor boksen for å utvikle markeder og kunderelasjoner bidrar til at Vidsyn bidrar positivt til våre kunders utvikling.

I jobben med å ta et lite teknologi selskap ut i det europeiske luftfartsmarkedet erfarte Jørn det mange selskaper opplever – en god teknisk løsning er ikke nok for å få tilpass i konkurranseutsatte markeder.  

I 2019 ble Vidsyn engasjert til å driver Shortsea Promotion Centre Norway (SPC), et samarbeidsprosjekt mellom Norske myndigheter og private aktører. Formålet med SPC er å øke kunnskapen om sjøveien som en effektiv og miljøvennlig transportløsning.

«For å skape endring, trenger du visjonære kunder»   

Se helheten i størst mulig grad. 

Markedsutvikling handler om å ta bevisste valg på hva vi tilbyr, hvorfor kunden velger akkurat oss, hvordan vi fremstår og hvem vi samarbeider med. Reisen for å etablere seg i nye markeder er en reise som som krever kontinuerlig tilpasning og læring.

Fra strategi til handling

Rådgivning

  • Strategiutvikling
  • Markedsplanlegging
  • Kommunikasjonsplanlegging

Kommunikasjon

  • Innholdsproduksjon
  • Skarpe presentasjoner
  • Effektive møteplasser

Aktivt nettverk

  • Myndighetskontakt
  • Bransje- og kundenettverk
  • Nasjonale medier

Selskaper vi jobber med