«se helheten i størst mulig grad»

norrønt: víðsýnn

Om Vidsyn

I Vidsyn er vi opptatt av en helhetlig tilnærming til utvikling. Det starter med en klar forståelse av hvem er vi til for? Hvilket behov vi dekker, og ikke minst hvorfor velger kunden akkurat oss?

Kunden kjøper i svært liten grad en teknisk spesifikasjon, de kjøper tilliten til at din bedrift forstår deres situasjon.

Vidsyn ble etablert i 2018 av Jørn Askvik. I jobben med å ta et lite teknologi selskap ut i det europeiske luftfartsmarkedet erfarte Jørn det mange selskaper opplever – en god teknisk løsning er ikke nok for å få tilpass i konkurranseutsatte markeder.  

Erfaringene fra å jobbe i kryssfunksjonelle team og inspirert av å jobbe med prosjekter som krever at teamet tenker utenfor boksen for å utvikle markeder og kunderelasjoner bidrar til at Vidsyn bidrar positivt til våre kunders utvikling.

I 2019 ble Vidsyn engasjert til å driver Shortsea Promotion Centre Norway (SPC), et samarbeidsprosjekt mellom Norske myndigheter og private aktører. Formålet med SPC er å flytte gods fra vei til sjø i.h.t. nasjonale målsettinger

Vidsyn bidrar til din bedrifts utvikling   

Se helheten i størst mulig grad. 

Erfaringene fra å ta et ukjent selskap i Norge til kontrakt på Europas fjerde største lufthavn, tilstedeværelse på Heathrow og samarbeid med Air France KLM handler om å ta bevisste valg på hva vi tilbyr, hvorfor kunden velger oss, hvordan vi skal fremstå og hvem vi samarbeider med. Reisen for å etablere seg i nytt marked er en reise som handler om kontinuerlig tilpasning og læring.

Fra strategi til handling

Rådgivning

  • Strategiutvikling
  • Markedsplanlegging
  • Kommunikasjonsplanlegging

Kommunikasjon

  • Innholdsproduksjon
  • Skarpe presentasjoner (interesse og gjennomslag)
  • Effektive digitale flater

Aktivt nettverk

  • Myndighetskontakt
  • Bransje- og kundenettverk
  • Nasjonale medier

Selskaper vi jobber med