Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre, Vidsyn

Hev blikket og se fremover

Jeg ser frem til å delta på Norske Havner sitt fagseminar i Trondheim i september for å snakke om hvordan flytte gods fra vei til sjø, med bakgrunn i resultater fra den nasjonale vareeeierundersøkelsen og egne erfaringer fra å jobbe med å etablere selskaper i nye markeder. Vi er alle til for noen – hvis […]

Hev blikket og se fremover Read More »