Planarbeid

Markedsstrategi vs markedsplan

Dette er begreper som veldig ofte brukes om hverandre, men som i praksis har to forskjellige funksjoner. Markedsstrategien beskriver «hvordan» du skal oppfylle målene dine, mens markedsplanen beskriver nøyaktig «hva» som skal gjøres. Markedsstrategien er virksomhetens tilnærming til å oppnå (varige) konkurransefortrinn. Markedsplanen på sin side inneholder de konkrete aktivitetene som gir din virksomhet denne […]

Markedsstrategi vs markedsplan Read More »