Norske Havner

“It´s a wrap” for årets utgave av Innovasjonshub 

Innovasjonshuben I Kristiansand i regi av Norske Havner og Vidsyn/Shortsea Promotion Centre 30 august markerte tre-års jubileum for arrangementet dagen før Havnekonferansen. 60 deltagere fikk høre fra ledende aktører som hver på sin måte påvirker sine bransjer gjennom å utfordre etablerte tankesett. Deltagerene fikk se en live demo som viste hvordan en operatør kontrollerte ulike […]

“It´s a wrap” for årets utgave av Innovasjonshub  Read More »

Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre, Vidsyn

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

Jeg ser frem til å delta på fagseminar til Norske Havner på Kiel-fergen 18-20 april for å snakke om «Havnerollen i et godsoverføringsperspektiv», med bakgrunn i resultater fra vareeeierundersøkelsen, bransjeperspektiver og luftfart. Vareeierbehovet er ikke lastebæreren men kvaliteter som forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk. Med dette utgangspunktet har vareeieren valgmuligheter knyttet til hvordan løse egen

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv Read More »

Fyrtårn

HVORDAN VIL TEKNOLOGI PÅVIRKE TRANSPORTSEKTOREN FREMOVER?

Save the date! 24.08.2022 i Kristiansand. «Effektivitet, bærekraft og innovasjon» hvordan jobbe med innovasjon for å skape effektive, forutsigbare og miljøvennlige logistikkløsninger. Hvis ikke transportformene er effektive er de heller ikke bærekraftige. Nye løsninger vil kreve at vi tenker nytt rundt både hvordan vi opererer og organiserer oss. En sentral utfordring er hvordan vi som

HVORDAN VIL TEKNOLOGI PÅVIRKE TRANSPORTSEKTOREN FREMOVER? Read More »