Strategi

Planarbeid

Markedsstrategi vs markedsplan

Dette er begreper som veldig ofte brukes om hverandre, men som i praksis har to forskjellige funksjoner. Markedsstrategien beskriver «hvordan» du skal oppfylle målene dine, mens markedsplanen beskriver nøyaktig «hva» som skal gjøres. Markedsstrategien er virksomhetens tilnærming til å oppnå (varige) konkurransefortrinn. Markedsplanen på sin side inneholder de konkrete aktivitetene som gir din virksomhet denne […]

Markedsstrategi vs markedsplan Read More »

Havnerollen i endring – behov for nytenkning?

Vi har gjennom 2021 arrangert møte-serien «Havnerollen i endring – behov for nytenkning?» for å øke kunnskap og forståelse for de trender og krefter som påvirker havnesektoren. Et fremtidsbilde som både inneholder utfordringer og muligheter. Møte-serien ble avsluttet på Transport & Logistikk 26.10. Seansen markerte avslutningen på tre seminarer med fokus på hvilke trender og

Havnerollen i endring – behov for nytenkning? Read More »