Jørn Askvik og Tor Arne Borge på brygga i Bergen etter to-dagers tenketank

Bærekraft setter større krav til samarbeid og samhandling

I Mars arrangerte vi i samarbeid med Kystrederiene en to-dagers «tenketank» i Bergen for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann på kysten og til og fra Europa. Hele verdikjeden var representert og vi jobber med oppfølging av flere gode innspill. I samarbeid med Kystrederiene inviterte vi til en to-dagers tenketank på […]

Bærekraft setter større krav til samarbeid og samhandling Read More »