760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport. Hittil har mer enn 760 000 tonn gods blitt flyttet over på sjøveien med ordningen. Årets søknadsfrist er 10. mai 2021. Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø er en del av regjeringens satsing på å […]

760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø Read More »