Blå container mot blå bakgrunn

Hvordan flytte gods fra land til sjø

Det har lenge vært et uttalt mål å flytte mer gods fra vei til sjø. En overføring av gods fra vei til sjø reduserer klimautslippene vesentlig. Dette var tema på Norges rederiforbund sitt seminar 03.02.21 som dekket tema sett fra politisk-, kunde- og bransjehold. Vidsyn Consulting v/ Jørn Askvik, som driver Shortsea Promotion Centre, er […]

Hvordan flytte gods fra land til sjø Read More »