Vi bringer sammen…

Seminaret på Transport & Logistikk igår markerte innledningen på Norske Havner sin nasjonale markedskampanje «Vi bringer sammen». Kampanjen som vil kjøres nasjonalt i 2023 har som formål å øke kjennskapen til havnas viktige rolle som effektive knutepunkt for gods.

Dette var også tema vi utfordret gårsdagens foredragsholdere med. På scenen sto to havner og en lufthavn, samt en dyktig representant for generasjon Z, som delte sine erfaringer knyttet til hvordan best mulig ivareta, og utvikle rollen som effektive knutepunkt som skaper verdifulle forbindelser for sine kunder.

En stor takk til Ingvar Mathiesen fra Oslo Havn, Silje Skogheim fra Norske Havner, Joachim Lupnaav Johnsen fra Avinor, og Jacob Minnehagen fra Gøteborg Havn som ga oss i salen nyttig innsikt og noen utfordringer i videre arbeid med å skape effektive knutepunkt. Det var et privilegium å moderere denne debatten på vegne av Norske Havner.

Budskap til markedskampanjen

Dette var også tema vi utfordret gårsdagens foredragsholdere med. På scenen sto to havner og en lufthavn, samt en dyktig representant for generasjon Z, som delte sine erfaringer knyttet til hvordan best mulig ivareta, og utvikle rollen som effektive knutepunkt som skaper verdifulle forbindelser for sine kunder.

En stor takk til Ingvar Mathiesen fra Oslo Havn, Silje Skogheim fra Norske Havner, Joachim Lupnaav Johnsen fra Avinor, og Jacob Minnehagen fra Gøteborg Havn som ga oss i salen nyttig innsikt og noen utfordringer i videre arbeid med å skape effektive knutepunkt.

Vidsyn Consulting har rollen som prosjektleder for markedskampanjen «Vi Bringer sammen» som skal kjøres i 2023.