«Vi vet hva vi har men ikke hva vi får»

Jeg ser frem til å delta på NHO LT sitt medlemsmøte for interessegruppe sjø i Oslo 3. november for å snakke om vareeier dimensjonen i arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø. Basert på resultater fra markedsundersøkelser, samtaler med vareeiere og egne erfaringer fra å jobbe med å etablere selskaper i nye markeder skal jeg belyse det underliggende motivasjonsgapet mellom vår egen og kundens ambisjon for å søke nye løsninger.

Vi er alle til for noen – hvis ikke vi har etablert et eget marked, så har vi konkurrenter. Konkurrenter som tilbyr tilsvarende løsninger. Utfordringen med å flytte gods fra vei til sjø handler derfor i all vesentlighet om å kapre kunder vi ikke har. Kunder som allerede får dekket sitt behov med tilsvarende løsninger. 

Vi vet også at flertallet av kundene som benytter vei er godt fornøyd med de transportløsningene de har. Fornøyde kunder vurderer endring som en operasjonell risiko – “Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får”

Gleder meg til å møte dere 03. november.